Aukcja sztuki online  ||  Bezpieczeństwo transakcji

Aukcja sztuki online  ||  Bezpieczeństwo transakcji

Inwestycja w Sieci

Wzrost popularności internetowych aukcji dzieł sztuki w ujęciu makro, jak i wpływ obostrzeń epidemiologicznych na świecie na naszych oczach zmienia rynki i procedury. Podczas gdy sama digitalizacja dzieł sztuki i ich wirtualna prezentacja są zjawiskami neutralnymi, tak transakcje pieniężne to tzw. "gorący temat". Do karuzeli nowoczesnych rozwiązań dołączył również bitcoin, kryptowaluta, o której głośno i ostrożnie mówi się od 2017-2018 roku. Dlaczego ostrożnie? Dochodzimy tu do sedna zagadnienia - ubezpieczenia się od ryzyka związanego z przepływem środków, informacji o wycenie i np. proweniencji obrazów olejnych. Mimo ogólnego entuzjazmu wielu rynków dóbr wobec technologii, rynek sztuki jest obszarem specyficznym i niesie ze sobą charakterystyczne formy owego ryzyka. Poznajmy okoliczności ubezpieczania aukcji sztuki online, zarówno z punktu widzenia inwestowania w dzieła sztuki, jak i galerii oraz domów aukcyjnych.

 

Uzyskując pomoc w zarządzaniu pieniędzmi, bez względu na to czy to ubezpieczenie na życie, nieruchomość, ubezpieczenie dzieła sztuki - zawsze szukaj nauczyciela i opiekuna, a nie sprzedawcy.

Dave Ramsey

 

Jak mówią eksperci, w pierwszych czterech miesiącach pandemii koronawirusa wydarzyło się na rynku sztuki online więcej, niż w ostatnich 4 latach. Ponad 3/4 ankietowanych senior managerów domów aukcyjnych ocenia, że zmiany jakie zaszły będą transformacją semi-permanentną lub permanentną. Okazuje się, iż w pierwszej połowie 2020 roku transakcje online stanowiły 37% obrotów globalnego rynku dziełami sztuki, w porównaniu do 7,5% w roku 2019. Jednocześnie wielu stałych klientów galerii sztuki współczesnej po raz pierwszy w "karierze" dokonało zakupu eksponatu przez Internet właśnie podczas pandemii. Spotyka się to z rosnącymi obawami o bezpieczeństwo w Sieci oraz o autentyczność oferowanych w przepastnym e-świecie obiektów. Słowem - 2020 rok to czas ograniczonego zaufania również na rynku sztuki, nie tylko w procesach społecznych lokalnych i międzynarodowych. Zabezpieczenie łańcucha ekspozycja-zapytanie ofertowe-licytacja-zakup, to olbrzymie wyzwanie dla instytucji kultury oraz dla dealerów dzieł sztuki, marszandów i...informatyków. Przede wszystkim specjalistów od cyberbezpieczeństwa, jako że aukcja online wymaga zabezpieczenia danych wielu stron, na wysokim szczeblu informatycznym i inżynieryjnym. Dotyczy to głównie ochrony działów księgowości i pracowników niższej rangi, którzy mogą otrzymywać od e-przestępców zafałszowane faktury, monity, ponaglenia lub wiele e-maili tygodniowo. Każdy z podmiotów działających na tym rynku: galerie sztuki, kolekcjonerzy, dealerzy, domy aukcyjne, sami artyści a nawet sklepy artystyczne, podlegają różnemu ryzyku lecz wszyscy narażeni są na oszustwa. Niezwykle istotnym czynnikiem ryzyka jest oczywiście fakt, iż inwestor kupujący online nie widzi na żywo eksponatu, a transport może się odbywać pomiędzy wieloma podmiotami.

 

 DZIEŁA SZTUKI NA SPRZEDAŻ  |      Inwestycja w Dzieła Sztuki      |  KOMPENDIUM WIEDZY 

  

Internetowa aukcja sztuki - zabezpieczenia

Ubezpieczenie aukcji sztuki. Warszawa Galeria Sztuki Foksal 17

Od strony finansowej oraz baz danych personalnych, platformy cyfrowe opracowane dla galerii sztuki lub domu aukcyjnego, muszą przede wszystkim posiadać stabilny system cyber-zabezpieczeń oraz certyfikatów autentyczności. Powinny one obowiązywać sprzedającego oraz inwestora w sztukę współczesną na każdym etapie transakcji. Kiedy oprogramowanie nie wystarcza, sprzedaż w galerii czy na aukcji musi być obwarowana polityką bezpieczeństwa cybernetycznego. Należy przyznać, że na obecną chwilę rozwoju dziedziny, trudno jest opisać jak z owej polityki rodzi się stosowne "cyber-ubezpieczenie" de facto. Dotyczy to ubezpieczenia transferu poprzez testy CAPTCHA, e-podpisy, cyklicznie zmieniane manualnie hasła, jak również przez metody wyceny oraz kalkulacji walutowych. Oczywiście z zachowaniem zasad lokalnej jurysdykcji oraz ewentualnym przeszkoleniem dołączających do naszej platformy sprzedażowej uczestników obrotu.

 

Jak podają profesjonalne analizy, obecnie największym zagrożeniem dla artystycznego e-commerce są: tzw. automated phishing (automatyczne wysyłanie wiadomości do uczestnika aukcji po jej przeprowadzeniu; podszywanie się pod sprzedającego; wyłudzanie danych na skalę masową), oraz tzw. targeted hacking (poprzedzona researchem oraz obserwowaniem działań i przepływów środków w konkretnej galerii sztuki, umożliwiona "wrogim przejęciem" dostępu do systemów, kradzież danych inwestorów i klientów). Podczas gdy phishing jest stosunkowo łatwy do opanowania za pomocą oprogramowania antywirusowego oraz firewall, targetowane hakerstwo jest zjawiskiem o wiele groźniejszym. Dzięki skupieniu działań na jednym sprzedającym i jednym kupującym hakerzy podszywają się pod korespondencję e-mailową między stronami, a nawet przekierowują środki ze sprzedaż obrazu olejnego na własny rachunek. Z kolei metody "analogowe" wymuszania danych podczas sprzedaży dzieł sztuki online to, np. social engineering (and. inżynieria społeczna). Mówimy tu o zwykłych rozmowach telefonicznych, mających na celu uśpienie czujności pracowników galerii sztuki lub kolekcjonerów. Oszuści są bowiem wtedy skuteczni, gdy potrafią wykorzystać psychologiczne i behawioralne aspekty działalności biznesowej. Zagrożeń czeka wiele, zatem wnikliwa analiza zabezpieczeń transakcji, jaką chcemy wykonać lub zaoferować to klucz. W roku 2018 holenderskie Rijksmuseum Twenthe przelało ponad 3 mln dolarów amerykańskich na fikcyjne konto hakerskie bez sprawdzenia jego autentyczności. Pieniądze te straciło. Bezpieczeństwo przede wszystkim!

 

GALERIA FOKSAL 17 POLECA RÓWNIEŻ ARTYKUŁ:

     Internetowa aukcja sztuki. Zasady i przebieg     

 

 

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści umieszczonych na portalu internetowym "Galeria Sztuki Współczesnej Foksal 17" na domenie foksal17.pl, jest zabronione bez zgody Artcorp Sp. z o.o. © 2020. [Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.]

Kategorie