Mariaż sztuki i finansów  ||  Nowe zjawiska

Mariaż sztuki i finansów  ||  Nowe zjawiska

Analityka vs. estetyka

W kilku ostatnich latach wykładowcy związani z wyższymi szkołami biznesu w Europie i USA, zauważają tendecję do szerokiego zainteresowania studentów zagadnieniami sztuki. Również w wymiarze estetycznym, jednak przede wszystkim w kwestiach inwestycji w dzieła sztuki czy zarządzania zasobami kulturowymi. Faktem jest, iż coraz więcej wyższych uczelni organizuje kursy dotyczące sztuki, przygotowujące adeptów do zawodów dealera, aukcjonera czy międzynarodowego certyfikowanego doradcy. Istnieje ponoć pewne psychologiczne połączenie między zawodami analitycznymi, a skłonnością do reprezentacji wizualnej. Pomiędzy zaawansowanymi modelami kalkulacji, a wzorami estetycznymi. Precyzyjnie rzecz biorąc, rynek sztuki i rynki finansowe mają podobną konstrukcję i w podobny sposób oceniane są na nich "produkty". Zbliżona jest też rynkowa ewaluacja owych "produktów", gdyż w grę wchodzą przedmioty unikalne, zjawiska niemierzalne.

 

"Sztuka może być jak korzystny pakiet akcji dla finansistów, którzy w zamian otrzymują poczucie przynależności do świata kultury i spędzają czas z artystami, jako część dywidendy."

 

Rachel Kushner

   

Podobnie ma się kwestia postrzegania i definiowania ceny - wartości - kosztu poszczególnych składników rynku - w oby przypadkach decyduje nie tylko wartość nominalna, ale również pogląd na obraz olejny lub lokatę terminową, wyrażony w opinii innych uczestników rynku. Przedstawiciele świata sztuki oraz finansów zauważają również, iż oba te rynki łączy swoista nietransparentność i fragmentaryzacja. Podobnie jak na rynkach finansowych, świat sztuki kierowany jest poprzez praktyki wypracowane między "wyjadaczami" w branży, na zasadach niekonieczne jasnych dla kupującego/inwestującego. Rządzą tutaj hermetyczne powiązania i zależności pomiędzy kolekcjonerami, galeriami oraz domami aukcyjnymi i logistyką na rynku sztuki. Inwestorzy w sztukę podkreślają, iż gamę podobieństw powinniśmy koniecznie powiększyć o: niepewność źródła produktu, brak działań wysokiego ryzyka i niewielki stopień innowacyjności.

 

        INWESTYCJE W DZIEŁA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ   |  Misja naszej Galerii       

    

Na ścieżce historii - sztuka i finanse

Świat sztuki a świat finansów. Galeria Sztuki Foksal 17

Przecinające się ścieżki zarządzania dobrami kultury oraz kapitałem sięgają niezwykle daleko, choć najbardziej zauważalnie do florenckich Medyceuszy, którzy stworzyli system mecenatów artystycznych. Za ich panowania we Włoszech stworzono system zamówień na dzieła sztuki od malarzy, rzeźbiarzy, rzemieślników czy literatów. Podobne zjawiska miały miejsca w Złotej Erze malarstwa niderlandzkiego, kiedy to olbrzymia podaż na dzieła sztuki wymagała strukturyzacji. W Europie Zachodniej były to pierwsze dziesięciolecia zawodu inwestora w sztukę, kształtującego ceny, mobilizującego kapitał. Dwudziestowieczny rozkwit nowych gatunków w sztuce pozwolił na dalszą specjalizację owych inwestorów.

 

Już na początku XX wieku takie przedsięwzięcia jak paryska "the Bear-Skin Company" - a następnie słynny kolekcjoner Daniel-Henry Kahnweiler - zapewniali aktywność na rynku inwestycji w sztukę współczesną oraz promocję młodych artystów. Z powodzeniem możemy stwierdzić, iż eksperymenty artystyczne szły w parze z tworzeniem się nowych form finansowania, mecenatu i handlu dziełami sztuki. Z końcem XX wieku wykrystalizowały się nowe formy galerii sztuki współczesnej oraz zasady licytacji aukcyjnej. W 1990 roku odsetek kolekcjonerów sztuki posiadających również portfele inwestycyjne i inne produkty bankowe, wynosił 10 procent - podczas gdy w roku 2015 działania rozszerzało już 40% kolekcjonerów. Jesteśmy na etapie popularności darowizn dla muzeów i galerii sztuki ze strony zamożnych biznesmanów, bankowej kurateli nad prywatnymi zbiorami sztuki. XXI wiek to również astronomiczne ceny dzieł sztuki i kolejne horrendalne rekordy. Co z tego wyniknie w najbliższej dekadzie?

 

FOKSAL 17 POLECA RÓWNIEŻ ARTYKUŁ:

  Inwestycje w sztukę w I połowie 2019 roku  


  

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści umieszczonych na portalu internetowym "Galeria Sztuki Współczesnej Foksal 17" na domenie foksal17.pl, jest zabronione bez zgody Artcorp Sp. z o.o. © 2019. [Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.]

Kategorie