Minimalizm w sztuce nowoczesnej || Vademecum

Minimalizm w sztuce nowoczesnej || Vademecum

 

Mniej znaczy więcej?

Za kolebkę minimalistycznej sztuki nowoczesnej uznaje się Stany Zjednoczone oraz lata 60. XX wieku. W sztukach wizualnych wywodzi się ona z prób odejścia od tzw. action painting, czy też malarstwa gestem bezpośrednim (ang. "gestural painting"), oraz działalność artysty nazwiskiem Frank Stella. Wykorzystał on metody i materiały stosowane przy domowych remontach wnętrz, aby stworzyć cykl oszczędnych w formie obrazów Black Paintings (1958-1960). Użycie komercyjnych farb i pospolitych pędzli poparł stwierdzeniem, które zostało zapamiętane jako credo minimalistów: "To co widzisz jest tym co widzisz" (ang. What you see is what you see). To przewrotne, wydawać by się mogło, zdanie wpisało się w trend reducyjności w malarstwie nowoczesnym drugiej połowy ubiegłego wieku. W minimalizmie action painting uznano za zbyt osobiste i intuicyjne, spychając ekspresjonizm abstrakcyjny na drugi plan.

 

Jestem minimalistą i to - dosłownie - proste. Lubię gdy możliwe jest przekazanie jak największej ilości treści, jak najmniejszą ilością środków.

Bob Newhart

 

Niekiedy za zarzewie owej redukcji uznaje się zabiegi Kazimierza Malewicza i jego czarny kwadrat z roku 1913. Była to prosta figura geometryczna na białym tle i to właśnie podstawowe kształty identyfikują minimalizm w jego największym rozkwicie. Twórcy pozbywali się wszelkich dodatkowych wizualnych powiązań i znaczeń, dochodząc do maniery estetycznej nazywanej 'malarstwem ostrych krawędzi' (ang. hard-edge painting). Nowoczesne obrazy tego typu zbliżone są do abstrakcji geometrycznej czy color field painting, również do op-artu. Wzorcowe dzieło sztuki posiadało jedną lub dwie tonacje przechodzące między polami ostro zakończonych, kątowych kształtów. Słowem, nastąpiło odejście od "malarskości" obrazów olejnych czy akrylowych, na rzecz linearności i formalizmu. Co ciekawe, od geometrycznej abstrakcji różni minimalizm niedostosowanie do zasad matymatycznej dokładności, lecz skupienie na anonimowym konstruowaniu prostych obiektów. Ścieżka interpretacyjna dla dzieł sztuki minimalistycznej ma być ... natychmiastowym wrażeniem wizualnym, a zatem można rzec, iż ścieżki tej nie ma. Daleko nam od stwierdzenia, że minimalizm jest "sztuką dla sztuki", jednak podkreślenie dwuwymiarowości z pewnością wyraźnie cechuje to malarstwo. Edward Dwurnik na gruncie polskim, osiągał podobne efekty implementując w swoich kompozycjach tzw. prymitywizm rysunkowy.

W obszarze rzeźby minimalistycznej powstawały monumentalne dzieła z wykorzystaniem włókna szklanego, szkła, surowej blachy lub materiałów odpadowych pomalowanych na kolory przemysłowe. W tym przypadku nie możemy w sposób oczywisty mówić o dwuwymiarowości, jednak powstające instalacje 3D zawsze są w minimalizmie powtarzalne, sekwencyjne. Zabiegi te miały przekazać koneserowi sztuki nowoczesnej jedną rzecz: oto nie przekazujemy wam nic od siebie! To co widzisz jest tym, co widzisz...

 

 DZIEŁA SZTUKI NA SPRZEDAŻ  |        ***Najnowsza kolekcja***        |  PRZEJDŹ DO ZBIORÓW GALERII FOKSAL 17 

  

Obrazy nowoczesne w estetyce minimalizmu

Obrazy olejne nowoczesne minimalizm

Z powyższego przeglądu środków wyrazu minimalizmu artystycznego wynika, iż jeśli poszukujemy w nim piękna, dostaniemy je w najbardziej okrojonej i uproszczonej formie. Niejednokrotnie porównuje się je do kulturowo nacechowanej stylistyki świata japonskiej sztuki użytkowej i architektonicznej. Nie jest to zbyt daleko posunięta paralela, gdyż zbieżność znajdziemy w takich emocjach jak chęć przekazania prawdy, obiektywizmu, prostoty i harmonii. Jeśli obiekt w kompozycji minimalistycznej został oddany w ciemnej tonacji - zupełnie nie oznacza, że widz ma je odbierać jako ponure, smutne, mroczne. Specjaliści z zakresu współczesnych obrazów olejnych XX wieku mówią o minimalizmie: "celowy brak ekspresji", przy jednoczesnym założeniu, że dane dzieło sztuki nie będzie unikalne. Minimalizm jest radykalny!

 

GALERIA FOKSAL 17 POLECA RÓWNIEŻ ARTYKUŁ:

     Barwa niebieska w historii sztuki     

 

 

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści umieszczonych na portalu internetowym "Galeria Sztuki Współczesnej Foksal 17" na domenie foksal17.pl, jest zabronione bez zgody Artcorp Sp. z o.o. © 2021. [Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.]

Kategorie