Niepełnosprawni artyści || Wyzwania XXI wieku

Niepełnosprawni artyści || Wyzwania XXI wieku

Niepełnosprawność i sztuka

Chcielibyśmy uniknąć - co naturalne i ludzkie - jakiegokolwiek wartościowania w tym wpisie blogowym, jak i oceny czy ckliwości. Mimo trudności bowiem, osoby niepełnosprawne są często tymi, które nas uczą właściwego podejścia do ich zdolności, wartości w społeczeństwie. Niezmiernie utalentowane w kierunku malarstwa, rzeźby czy rękodzieła osoby nie potrzebują specjalnej zachęty do tworzenia dzieł sztuki - potrzebują im tego umożliwienia. W publikacjach, badaniach oraz zwyczajnej obserwacji społecznej funkcjonują dwa kluczowe pojęcia: inkluzywność oraz instytucjonalny ableizm (handikapizm). Pierwszy mechanizm to całościowe zjawiska w kulturze i życiu codziennym, zmierzające do włączenia osób o niepełnych możliwościach życiowych do uczestnictwa w kulturze. Drugi, niestety szalenie negatywny, to wykluczenie czy też niechęć wobec osób niepełnosprawnych w kontakście ich współtworzenia społeczeństwa, a zatem również świata sztuki pięknej. Scieranie się tych okoliczności jest dziś nadal silne.

 

Zdecydowałem, że nie będę umieszczał "NIE" w mojej "pełnosprawności".

Robert M. Hensel

 

Tworzenie sztuki nowoczesnej może być pasją, ale również pracą, umożliwiającą niepełnosprawnym rozwój i godne warunki życia. Oczywiście możliwości te zależą od przypadłości, która trapi niepełnosprawnego artystę - poznawcze, motoryczne, w funkcji zmysłów. Z prawnego punktu widzenia, w Polsce obowiązuje Karta Praw Osób Niepełnosprawnych stwierdzająca: „osoby niepełnosprawne mają prawo do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami…”. Również w legislacji zatem pada słowo "możliwości" i jest to klucz do rozwinięcia dzisiejszego tematu. Pole do działania Świat współczesnej sztuki pozwala na rozszerzenie narzędzi tworzenia nowoczesnych obrazów olejnych, rysunków a przede wszystkim grafiki przez osoby niepełnosprawne. Mamy tu na myśli

 

 DZIEŁA SZTUKI NA SPRZEDAŻ    |    Nowe propozycje     |    PRZEJDŹ DO ZBIORÓW GALERII FOKSAL 17 

  

....................

Niepełnosprawni twórcy obrazów olejnych. Warszawa Galeria Sztuki Foksal 17

. . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . . . . . . lorem ipsum maximus . . .

 

GALERIA FOKSAL 17 POLECA RÓWNIEŻ ARTYKUŁ:

     Endurance art. Patent na czasy kryzysu     

 

 

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści umieszczonych na portalu internetowym "Galeria Sztuki Współczesnej Foksal 17" na domenie foksal17.pl, jest zabronione bez zgody Artcorp Sp. z o.o. © 2020. [Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.]

Kategorie