Z życia galerii


Polskie eldorado na rynku sztuki || Tendencje

Polskie eldorado na rynku sztuki || Tendencje

Polska sztuka przyciąga inwestorów

Fakt stopniowego bogacenia się społeczeństw jest jednym z wyjaśnień boomu na rynku sztuki w Polsce. Kluczową zmienną jest to, żeby to inwestorzy chcieli angażować kapitał w transakcje akurat na rynku sztuki oraz w dokładnie polskie malarstwo, rzeźbę czy grafiki. Kupcy zasobów alternatywnych są coraz bardziej odważni, rośnie też podaż przedmiotów na licytacjach - jednak na nieco innych zasadach niż na największych rynkach inwestycji w sztukę. Poznajmy fakty i wydarzenia z kilku ostatnich sezonów aukcyjnych..

Więcej...

5 słynnych kradzieży dzieł sztuki

5 słynnych kradzieży dzieł sztuki

Praktyka stara jak świat

Cenne przedmioty służą ozdobie, zademonstrowaniu prestiżu i bogactwa, ale są też łakomym kąskiem dla oportunistów spod ciemnej gwiazdy. Oprócz indywidualnej złej woli, w historii starożytnej jak i współczesnej dzieła sztuki i precjoza rabowano w ramach wojennych podbojów. Międzynarodowe instytucje kultury od połowy XX wieku nasiliły wysiłki zmierzające do retrybucji rozkradzionych na całym świecie artefaktów sztuki pięknej. Dziś natomiast spojrzymy na te pojedyncze, spektakularne kradzieże, których geneza i efekt automatycznie piszą hollywoodzki scenariusz.

Więcej...

Pejzaż miejski w malarstwie  ||  Sztuka każdego pokolenia

Pejzaż miejski w malarstwie  ||  Sztuka każdego pokolenia

Urok miasta uchwycony na obrazie

Jest absolutnie jasne, że wraz z postępem cywilizacji pojawiają się nowe tematy artystyczne i rzemieślnicze. Gęsto zapisaną kartę w historii malarstwa tworzy nieustanny rozwój wielkomiejskiej architektury. Iskra postępu i estetyczne zalety architektury napędzają kreatywność twórców sztuki pięknej od kilkuset lat, a miejskie pejzaże stają się pamiątką danych czasów. Budownictwo oraz miastowy styl życia fascynują artystów nowego pokolenia i uświetniają dorobek również polskich malarzy.

Więcej...

Rzeźba jako inwestycja  ||  Vademecum

Rzeźba jako inwestycja  ||  Vademecum

Trzy wymiary piękna

Rys historyczny rzeźby, aby nie ocierać się o oczywistości, możemy przy okazji dzisiejszego tematu w solidnej części pominąć. Jedna z najstarszych sztuk wizualnych nie wymaga długiej introdukcji. Podobnie wygląda sprawa typologii rzeźbiarskiej, szczególnie w sztuce współczesnej, gdzie "wszystkie chwyty" są dozwolone. Zakres który obejmuje temat? Od prehistorii po rzeźby kinetyczne, świetlne oraz machine learning. Skupimy się na zwięzłej analizie trendów na rynku alternatywnym, które należy wziąć pod uwagę rozpoczynając inwestowanie w sztukę.

Więcej...

Zima w malarstwie || Świadek historii

Zima w malarstwie || Świadek historii

Majestat śniegu na płótnie

Zimowe pejzaże nie należą do tematów malarskich podejmowanych systematycznie w historii sztuki. Z punktu widzenia podaży obrazów olejnych są to kreacje wyjątkowe, w polskim malarstwie natomiast wyróżniły się dopiero u schyłku XIX wieku. Sceny zimowe pojawiają się od Renesansu, przez Romantyzm po Impresjonistów, a podejście to trudnej materii śniegu to fascynująca przygoda estetyczna. Mroźna pora roku towarzyszyła wielu dramatycznym wydarzeniom historycznym, otula też człowieka w prozaicznych chwilach. Opanowanie bieli i gry światła to zadanie malarskie najwyższej próby!

Więcej...

Surrealizm || Cechy i pozycja rynkowa

Surrealizm || Cechy i pozycja rynkowa

Pochwała groteski

Historycy sztuki uważają surrealizm za przełomowy prąd artystyczny w najnowszej historii. Nieprzewidywalny, niekiedy niepokojący, frywolny i odrealniony. Jak powiedział twórca pojęcia, Guillaume Apollinaire w roku 1917, surrealizm jest prawdą poza realizmem i bez reszty uwalnia wyobraźnię. To rdzeń wielu dwudziestowiecznych trendów i inherentna składowa postmodernizmu. W najnowszej odsłonie to koncept idealny dla manipulacji cyfrowej, projektowania użytkowego czy animacji 3D. Jakie zatem mechanizmy i przesłanie artystyczne leżą u podstaw surrealistycznego malarstwa?

Więcej...

Fotografia inwestycyjna || Opinie i porady

Fotografia inwestycyjna || Opinie i porady

Wschodzący rynek alternatywny

W świecie fotografii postęp technologiczny pozwala na praktycznie nieograniczone eksperymenty ze środkami wyrazu. Z punktu widzenia biznesowego zaś, popyt i podaż limitowanych serii odbitek fotograficznych to coraz bardziej interesująca subkategoria inwestycji alternatywnych. Jest ona w dużej mierze wolna od spekulacji rynkowych i łączy doświadczonych twórców z nowicjuszami w zakresie kolekcjonerstwa. Innowacja i niska bariera wejścia to idealna symbioza ekonomiczna dla rozpoczynających przygodę z inwestowaniem w sztukę.

Więcej...

Światowy rynek sztuki 2018  ||  Podsumowanie roku

Światowy rynek sztuki 2018 || Podsumowanie roku

Sztuka jest en vogue

W mijającym roku największe profity dla kolekcjonerów przynosiły klasyczne samochody, wino oraz sztuka. Według branżowych portali i specjalistycznych badań, rok 2019 rokuje zatem jak najlepsze perspektywy dla inwestycji w rzemiosło artystyczne. Co więcej, pojawiają się już sygnały o koniecznym spowolnieniu bańki cenowej, struktury instytucji sztuki czy ilości dzieł na rynku. Jednoznaczny werdykt dla roku 2018 to: mieliśmy rekordy, sprawdzały się prognozy, czegoś takiego jeszcze nie widziano!

Więcej...

Realizm magiczny  ||  Nadal ceniony w XXI wieku

Realizm magiczny || Nadal ceniony w XXI wieku

Baśniowy odłam malarstwa współczesnego

Nurt realizmu magicznego bywa niekiedy utożsamiany lub mylony z surrealizmem. Teoretycy sztuki nie podają precyzyjnego rozgraniczenia, ustalając że magiczny realizm bardziej harmonijnie łączy temat zjawisk nadprzyrodzonych z rzeczywistością materialną. Jak te zabiegi sprawdzają się, po 100 latach obecności, na dzisiejszym rynku sztuki?

Więcej...

Podpis malarza, czyli talizman dzieł sztuki

Podpis malarza, czyli talizman dzieł sztuki

Element procesu artystycznego

Sygnowanie obrazu olejnego może nieść ze sobą różnorodne przesłanie, wykraczające jedynie poza przyporządkowanie dzieła do twórcy. Na przestrzeni wieków podpisywanie płótna stało się integralną częścią mechanizmu tworzenia. Malarze stosują je, aby finalnie i nieodwracalnie zakończyć pracę oraz często odwieźć samych siebie od dokonywania dalszych poprawek. Czy w pozornie banalnych sygnaturach jest coś więcej?

Więcej...

Kategorie