Alexander Dobrodiy

Alexander Dobrodiy

Alexander Dobrodiy wypracował swój własny styl malarski jeszcze w 90-tych latach ubiegłego stulecia. Nie uległ trendom współczesnego malarstwa. Motywy architektoniczne, nastrój widowiska teatralnego lub też klimaty marzeń sennych przeplatają się ze światem baśniowym co odzwierciedla nasze skryte odczucia.

Pomimo niełatwych treści, obrazy zdają się przenikać nasze wnętrze, ukazują coraz większą głębię, jednak zawsze rozświetlaną przez artystę. Jest to łyk czystego powietrza, którego tak bardzo brakuje nam na co dzień.

Alexander Dobrodiy to szczery i otwarty twórca, przedstawiciel sztuki współczesnej, który bezkompromisowo spełnia swoją pasję, tworząc wspaniałe obrazy olejne.

Mistrzowski warsztat wykorzystuje w pełni, swobodnie dążąc do zamierzonego celu.

W dzisiejszym środowisku artystycznym Kijowa bardzo trudno znaleźć tyle szczerości wypowiedzi.

Prace Dobrodiy'a, zobaczyć można w wielu warszawskich galeriach sztuki współczesnej.

----- In English:

He developed his own style yet in the 90's of the last century. He did not follow trends of contemporary painting. In his artworks architectural themes, theatrical performances mood or atmosphere of dreams are intertwined with the world of fairy tales that reflect our hidden feelings.

Despite the challenging content, images seem to penetrate our souls, show a greater depth, but always illuminated by the artist. It is a mouthful of fresh air, which we miss so much every day.

Alexander Dobrodiy is open and honest artist who uncompromisingly meets your passion. He uses fully his master workshop skills, freely aiming for the intended purpose. In today's environment of Kiev art, it's very difficult to find enough sincerity of expression.

Dobrodiy's work, rarely exhibited surprise every time, which characterizes a real artist.

polecani artyści


Nasza kolekcja nowoczesnych obrazów stale się powiększa. Wszystkim zainteresowanym kupnem dzieła sztuki, służymy naszą znajomością trendów, artystów z ugruntowaną pozycją rynkową oraz nowych i śmiałych twórców o dużym potencjale. Odkrywamy dla Państwa niuanse pracy autorów obrazów, grafiki i rzeźby, znajdujących się w naszej kolekcji. Przedstawiamy i rekomendujemy twórców sztuki pięknej, którzy według naszej skromnej opinii, są w szczególności warci Państwa uwagi. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artystami!