Paweł Olak

Paweł Olak

Urodzony i zamieszkujący głównie w Grecji. Uczęszczał do angielskiej szkoły w Atenach. Utalentowany w sztuce, zawsze koncentrował się na przedmiotach humanistycznych. Następnie studiował w Londynie otrzymując dyplom “Bachelor of Art: dyplom architektury” w Londynie.


Partycypował w wystawach UNESCO oraz PELT. Kilko jego, prac zostało wyróżnionych.


Jest zafascynowany różnorodnymi krajobrazami Grecji i jej mitologią, a także innymi fantastycznymi opowieściami. W jego pracach odczuwane są elementy, bajkowe, mistyczne i magiczne. Architektura jest ograniczona zasadami i logiką, lecz sztuka jest przewodnikiem wyrazu bezgranicznej wyobraźni twórczej autora.


Born and mostly residing in Greece. He attended an English school in Athens. As he was naturally talented in art, he always focused on art based subjects. He then received a “Bachelor of Arts: Architecture” degree in London.


He participated in numerous UNESCO and PELT exhibitions. Several of his works have been honored.


He is always fascinated with the varied landscapes of Greece, it’s archaeology and its mythology, as well as other fantastical stories. He portrays a magical mystical, and fairytale-like element in his creations. Architecture is constrained by rules and logic, whereas art is the medium by which the artist expresses his limitless imagines and searches for magic.

polecani artyści


Nasza kolekcja nowoczesnych obrazów stale się powiększa. Wszystkim zainteresowanym kupnem dzieła sztuki, służymy naszą znajomością trendów, artystów z ugruntowaną pozycją rynkową oraz nowych i śmiałych twórców o dużym potencjale. Odkrywamy dla Państwa niuanse pracy autorów obrazów, grafiki i rzeźby, znajdujących się w naszej kolekcji. Przedstawiamy i rekomendujemy twórców sztuki pięknej, którzy według naszej skromnej opinii, są w szczególności warci Państwa uwagi. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artystami!